Job@uBuntu: Het DNA om te slagen

Na een aanloopperiode van twee jaar ontmoetten de directeur van Actiris, Grégor Chapelle en enkele kabinetsleden, Sofie Vancoillie, directrice van De Overmolen en Billy Kalonji, projectleider van Job@uBuntu elkaar voor een verrijkend gesprek.

Een van de uitgangspunten van het gesprek vertrok van het idee dat ‘ iemand pas geholpen kan worden wanneer we deze persoon eerst beter leren kennen en als hij of zij actief verandering in zijn/haar leven wenst aan te brengen’.

Job@uBuntu maakt die aanpak mogelijk! 

Tijdens het gesprek kwamen we tot een echte dialoog en bespraken we elkaars sterktes en zwaktes. We wisselden kennis uit en ontdekten nieuwe aspecten over elkaar waardoor het inzicht groeide dat een nauwe samenwerking voor iedereen een win-win situatie zou betekenen.

« Onbekend is onbemind! »

Analyses van organisaties als Unia, Koning Boudewijnstichting en Actiris tonen aan dat werkzoekenden uit de Afrikaanse gemeenschappen gediscrimineerd worden in het zoeken naar werk en hierdoor ondervertegenwoordigd zijn op de Brusselse arbeidsmarkt.

Op basis van die bevindingen ontstond het project job@uBuntu.

We benadrukten de noodzaak aan een nuldelijnsstructuur als job@uBuntu. Als we in ons opzet willen slagen dan dienen de werkzoekenden uit de Afrikaanse gemeenschap, de arbeidsbemiddelende instanties en de werkgeversorganisaties onlosmakelijk in nauw contact met elkaar te staan. En juist dat faciliteren we bij job@uBuntu.

Actiris liet zich daar alvast positief over uit en stelde voor om binnen zijn verschillende departementen op zoek te gaan naar oplossingen om aan onze vraag tegemoet te komen.

Wij kijken alvast uit naar de toekomst na deze coronatijden …