Steun ons

De Overmolen werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. We ontwikkelen creatieve en duurzame antwoorden op stedelijke samenlevingsproblemen.

 

Jij kan ons daarbij helpen!

De oprichting van woningen voor kansarme moeders in Kuregem ondersteunen, een groep mensen met autisme in staat te stellen op vakantie te gaan bij De Kleppe, de opleiding van Brusselaars voor socioprofessionele reïntegratie te helpen ondersteunen…

 

Maak een gift over op rekeningnummer BE92 0682 4007 4623 met mededeling  “Gift De Overmolen”.

Of misschien wil je…

 

  • de opbrengst van je verjaardagsfeest aan een project van De Overmolen schenken?
  • een goed doel steunen met de opbrengst van je jaarlijks bedrijfsevent?
  • als bedrijf bijdragen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties?
  • met een collega- of vriendengroep een uitdaging aangaan voor het goede doel?
  • geld verzamelen met een crowdfunding-actie?

Neem dan contact met ons op. Wij bekijken graag samen wat mogelijk is!