Laila, een kleine zonnestraal

Een week voor de kerstvakantie kwam Laila deel uitmaken van het team van De Overmolen, als vervangster van Charlotte – die momenteel van haar moederschapsverlof geniet – voor het volgen van een loopbaantraject. Sindsdien beheert ze de goede werking van ons team en houdt ze zich bovendien bezig met Kompanie@Home, waar ze samen met Hakima als aanvullend instructeur werkt.

Laila is zeer snel bij ons geïntegreerd en neemt haar baan nauw ter harte. Steeds met de glimlach heeft ze voor iedereen wel een vriendelijk woordje.
Voordien gaf Laila opleiding sociale oriëntatie bij vzw Bon, een kleinschalige onafhankelijke organisatie, die later met andere vzw’s fusioneerde tot het sociale integratie-agentschap Inburgering-Integratie in Brussel. Omdat ze aan verandering toe was en in de sociale sector wou blijven werken, in overeenstemming met haar capaciteiten, zette ze de stap naar De Overmolen.

In haar vrije tijd waagt ze zich graag aan het schrijven van Franse en Arabische poëzie, ontpopt zich tot een keukenprinses en gaat er vervolgens de calorieën afjoggen of wegwerken in de fitnesszaal.