OVM goes green !

Duurzaamheid is geen ijdel woord bij de OVM.

In de Hovenier te Koekelberg hebben de oude versleten ramen met enkel glas plaats geruimd voor nieuwe super-isolerende ramen.
Ook de 56 jaar oude mazoutketel hebben we vervangen door 4 milieuvriendelijke condenserende hoog rendements gasketels.
Deze investeringen zullen zorgen voor een vermindering van de consumptie van fossiele brandstoffen met 50 %. Ook de uitstoot van CO2 zal verminderen met maar liefst 65.000 kg op jaarbasis. We zullen ook zo goed als geen fijn stof meer de lucht in blazen, zodat we de levenskwaliteit van vele mensen zullen helpen verbeteren.

Dan hebben wij ook nog een droom: De Hovenier heeft een groot plat dak: Hier willen we zonnepanelen op leggen, zodat we ook ons steentje kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en zo een leefbare wereld te garanderen voor onze kinderen en kleinkinderen.