Kompanie@home blijft ouderen bijstaan tijdens Covid-19

Het coronavirus treft ons allemaal en onze ouderen nog het meest.

Door de maatregelen die bedoeld zijn om onze ouderen beter te beschermen tegen het virus riskeren juist zij in deze periode als eerste te vereenzamen. Bezoek ontvangen, familie en vrienden zien, kan niet meer en zoveel mogelijk binnen blijven maakt hen daar extra kwetsbaar voor.

In deze situatie heeft Kompanie@home haar dagelijkse hulp tijdelijk moeten herzien. Helpen in het huishouden, ouderen buitenshuis begeleiden en een ondersteunende arm bieden, kan nu even niet, toch willen wij de nodige steun blijven bieden.

Op 31 maart kregen we een lovende brief van een dame die kompanie al een hele tijd begeleidt en die onze steun zeer waardeert.

“… in deze moeilijke periode verwelkom ik de opvolging van het team, vooral dankzij de regelmatige telefoongesprekken en de duidelijke uitleg over de acties die voor ons zijn ondernomen. … Zonder de informatie, de morele steun, de boodschappen en andere hulp van de hele ploeg zou mijn angst voor deze erge ziekte veel groter zijn … Ik ben kompanie dan ook enorm dankbaar voor het blijven respecteren van hun oorspronkelijke opzet”    (Mevr. E., 82 jaar)”

We laten hen zeker nu niet in de steek, waar nodig hebben we ook mensen doorverwezen. Zo doen vrijwilligers boodschappen en warme maaltijden worden bezorgd via dienstencentra. We hopen iedereen snel weer te kunnen opzoeken (en een arm te bieden).