Overcosmos, een nieuw project van vzw De Overmolen te Kuregem

De Overmolen verwelkomde enkele maanden geleden zes nieuwe en zeer gemotiveerde leden in hun raad van bestuur. Die nieuwe dynamiek resulteerde al meteen in een ambitieus project: Overcosmos. Concreet gaat het over de aankoop van een pand in de Passerstraat in het Anderlechtse Kuregem. Daarmee kiezen we volop voor sociale woningbouw met een duidelijke inhoudelijke invulling.

Samen met vzw Cosmos werd er reeds intensief gepraat over de nood aan toegankelijke huisvesting voor vele van hun senioren. Het viel op dat senioren met een Zwart-Afrikaanse achtergrond daarbij vaak uit de boot vallen. Velen van hen verblijven in woningen die niet aangepast zijn aan hun fysieke en psychische noden. Ook het zelfstandig wonen is een totaal andere ervaring dan in hun thuisland, wat het risico verhoogt dat mensen afglijden naar een isolement.

Momenteel renoveert vzw Cosmos een gebouw in de Jorezstraat dat zal dienen als dienstencentrum. Daarmee creëert ze een nieuwe dynamiek in Kuregem. De volkse wijk is momenteel de thuisbasis voor meer dan 25.000 mensen, en is voornamelijk gekend als de jongste wijk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wonen echter ook honderden ouderen, voornamelijk afkomstig uit migratie, waarvoor er tot op heden geen woonzorginitiatief voor bestaat.

Het idee om in Kuregem een project van zorgwoningen op te starten, kreeg dus stilaan vorm. Het voorzien van aangepaste woningen voor die specifieke doelgroep zal zeer valoriserend werken. Bovendien zal het ook de weerbaarheid van die mensen sterk doen toenemen. Ze worden terug fiere mensen die zelf het engagement zullen opnemen om hun levenskwaliteit te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat senioren een actieve rol spelen in het dynamiseren van de wijk, bijvoorbeeld vanwege de belangrijke rol van oudere dames in veel migrantengemeenschappen.

Met de financiële steun van het Vlaams Brusselfonds en de Koning Boudewijnstichting beslisten we in december 2019 om een interessant pand aan te kopen. Het zal dienen als woningen voor een twintigtal personen. Bovendien bevat het pand ook een ruimte van +/- 500 m² waar we samen met sociale organisaties een invulling aan willen geven.

Met het project Overcosmos willen we een duidelijk signaal geven aan lokale overheden en andere geïnteresseerden. Het loont wel degelijk om te investeren in een wijk dat eerder een negatieve beeldperceptie heeft.

Organisaties die meer informatie wensen of interesse hebben om mee te stappen in dit project, kunnen contact opnemen met Sofie Vancoillie via sofie.vancoillie@deovermolen.be

 

 

 

 

 

Mogelijk concept Overcosmos