Job@Ubuntu wordt uitgebreid

Job@Ubuntu wordt uitgebreid! Dankzij de financiële steun van het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) zullen onze methodes verder worden ontwikkeld, opgeschaald en toegepast voor werkzoekenden van Afrikaanse origine en Nederlandstalige professionals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“Nieuwkomers van Afrikaanse origine vinden maar moeilijk hun weg op de arbeidsmarkt.”, legt Billy Kalonji, coördinator van Job@Ubuntu, uit. “Maar dit gaat in beide richtingen. Ook de arbeidsmarkt vindt maar moeilijk de weg naar deze groep. Recruteerders en arbeidsbemiddelaars hebben vaak onvoldoende inzicht in de specifieke situaties van werkzoekenden binnen de Afrikaanse gemeenschappen. Bijgevolg wordt deze groep vaak niet bereikt in hun acties.”

Job@Ubuntu startte in juli met uitbreiding van dit innovatief programma. “En daar komen heel wat uitdagende activiteiten bij kijken”, zegt Billy. “We ontwikkelen een vormings- en bemiddelingspakket voor bemiddelaars en recruteerders. Daarnaast organiseren we ook drie dialoogmomenten om onderling ervaringen uit te wisselen rond de tewerkstelling van Afrikanen langs werkgeverszijde, en de moeilijkheden in de zoektocht langs werkzoekendenzijde. In totaal zullen we ook Afrikaanse werkzoekenden begeleiden naar een opleiding, stage of werk.”

“Kasàlà, dat is de filosofie van Job@Ubuntu” licht Billy toe. “Vertrouwen en respect zijn hierbij kernbegrippen. Zowel voor jezelf als de andere. Met deze methode, geïnspireerd door Afrikaanse orale tradities, willen we Afrikaanse nieuwkomers stimuleren hun toekomst in eigen handen te nemen.”