Welkom aan Ahmed en Julie dankzij jullie steun – stort nu uw gift voor eind 2018!

De Overmolen bouwt aan hoop, dat wisten jullie zeker allang! Het project waarvoor we in de startblokken staan zal ongetwijfeld ook weer veel mooie verhalen met zich meebrengen, maar eerst hebben we nog uw financiële steun nodig!

Jawel, we kunnen er eindelijk mee van start! Begin 2019 kunnen we na lang wachten van start met de bouw van onze elf studio’s op de Sint-Jorissite in het hartje van Brussel. Hiermee bouwen we een vervolg aan het bestaande Samenhuizenproject waar sinds 2017 mensen wonen uit kwetsbare groepen.

Samenhuizen bis breidt zich uit naar een combinatie van studenten, niet-begeleide minderjarige asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. Dankzij het unieke samenwoonproject willen we de jongeren enerzijds een breder netwerk aanbieden en zo de integratie stimuleren en anderzijds aan studenten de kans geven om een actief engagement op te nemen naar mensen met minder kansen in onze samenleving.

Om dit te realiseren, kunnen we uw steun volop gebruiken! We hebben hiervoor speciaal een projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting, zodat we uw giften kunnen ontvangen en u in ruil een fiscaal attest kan ontvangen vanaf een bedrag van 40 euro. Zo krijgt u 45% van het gestorte bedrag als belastingsvermindering. Als dat geen winwin-situatie is!

Help ons om Ahmed en Julie weldegelijk te laten samenwonen, samen met nog 9 anderen en stort nog voor het einde van het jaar uw gift op volgend rekeningnummer: BE 10 0000 0000 0404 met melding 128/3024/00053.

Wilt u op een andere manier bijdragen aan de realisatie van ons project, via consultancy, materiële ondersteuning of als vrijwilliger? Contacteer dan Sofie Vancoillie om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Via deze nieuwsbrief houden we jullie verder op de hoogte over de vorderingen van ons grote project van 2019!