Word vriend van De Kleppe!

Ons vakantiecentrum De Kleppe wil zijn vrienden dicht bij zich houden. Want vriendschap, dat is samen avonturen beleven, lachen, ontroerd raken door kleine dingen … maar ook elkaar helpen.
Daarom heeft De Kleppe een vriendenclub opgericht. Nu kun je “Vriend van De Kleppe” worden op www.dekleppe.be/vriend.

Ken je De Kleppe nog niet? We stellen je nieuwe vriend even aan je voor: Vakantiecentrum De Kleppe is een organisatie in Everbeek (Brakel) die kwaliteitsvolle vakanties wil aanbieden aan kwetsbare groepen. Dat kan gaan over personen met een fysieke of mentale beperking of mensen met autisme. Maar even goed over mensen in armoede of met een bijzondere hulpvraag. Een deugddoende vakantie is voor iedereen een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit.

Wat De Kleppe bijzonder maakt? Kwetsbare doelgroepen helpen actief mee in de werking van het vakantiecentrum. Het is een totaalproject, met plaats voor sociale tewerkstelling, een vrijetijdsaanbod voor bijzondere doelgroepen, toerisme, milieu, welzijn, zorg, vorming, dierenzorg en jeugd.

De Vrienden van De Kleppe zijn niet alleen betrokken bij de werking van het vakantiecentrum. Ze steunen De Kleppe ook.

Meer weten? Neem eens een kijkje op www.dekleppe.be/vriend. Hopelijk word jij ook Vriend van De Kleppe? En stel je De Kleppe op jouw beurt voor aan jouw vrienden?