Onze historiek

Onze historiek

Een overzicht van de voornaamste mijlpalen in de geschiedenis van vzw De Overmolen

Ontstaan

De Overmolen is in 1992 ontstaan, toen vijf vrienden in een Brussels café tussen pot en pint beslisten om een groot huis te kopen. Daar wilden ze onderdak bieden aan verschillende welzijnsorganisaties waar mensen met hun hulpvragen en problemen terecht kunnen. Datzelfde jaar werd ook gestart met Adzon (Adolescenten zonder naam), een project voor straathoekwerk met jongeren in de prostitutie. Adzon werd nadien verder uitgebouwd met een onthaal, medische consultatie en een preventie- en begeleidingsdienst en nadien opgenomen in CAW Mozaïek. Deze twee projecten waren de start voor de verdere ontplooiing van De Overmolen.

Opvang voor slachtoffers mensenhandel

De jongeren van Adzon hadden geen thuis, prostitueerden zich en waren slachtoffer van mensenhandel. Daarop kwam het initiatief voor een opvanghuis voor thuisloze jongeren (Araña) en een nieuwe organisatie tegen mensenhandel Pag-Asa. Deze werking gaf Europees mee de toon aan, behandelde in de loop der jaren honderden dossiers en heeft veel slachtoffers verdedigd en nieuwe kansen geboden. Omdat na verloop van tijd veel prostitutiejongeren aan aids stierven, werd gestart met de vzw Zorgwonen (nu vzw Lhiving), een dient begeleid wonen voor kansarme aidspatiënten. Zo konden we hen een waardig afscheid van hun leven bieden.

Opvang voor niet-begeleide jongeren en kunstzinnige vluchtelingen

Vanuit contacten met buitenlandse niet-begeleide minderjarigen werd de werking Minor-Ndako opgericht. Verschillende vluchtelingen voerden in hun eigen land artistieke activiteiten uit en moesten vaak vluchten omwille van hun scherpe artistieke kritiek op het regime. Omdat ze hier geen of een slechte woning hebben en in precaire omstandigheden leven, slagen ze er amper in om hun artistieke kwaliteiten verder te ontplooien. Globe Aroma geeft hen een atelier en creëert toonmomenten voor het grote publiek, zowel in Vlaanderen als in Brussel.

Patrimonium

Sinds 1996 richt De Overmolen zich op het probleem van betaalbare huisvesting in Brussel. Via giften, subsidies en mandaatcontracten werden verschillende woningen en gebouwen verworven, die tegen sociale prijzen verhuurd worden. Om de uitbating van deze woningen op zich te nemen, werd een nieuwe organisatie opgericht: sociaal verhuurkantoor Baita vzw.

De Overmolen investeerde in de loop der jaren steeds meer in betaalbare en toegankelijke kantoorruimtes. Gebouwen werden gekocht en gerenoveerd, en soms opnieuw verkocht. In 2004 werd de Konica-site verworven, een groot industrieel pand in Koekelberg. Het is inmiddels omgevormd tot Campus Hovenier, een site voor opleiding en tewerkstelling. In 2010 werd een gebouw aan in de Lakensestraat aangekocht en nadien volledig gerenoveerd. Het Lakenhuis is inmiddels de thuisbasis voor verschillende organisaties uit de Nederlandstalige welzijns- en gezondheidssector.

Kansen bieden tot werkervaring

In de loop der jaren ontwikkelde De Overmolen ook een hele reeks tewerkstellingsprojecten. Samira (2002-2004) bood opleidingskansen aan vluchtelingen, haar opvolger Right2Learn (2005-2007) breidde de werking uit naar asielzoekers. In de jaren 2005-2008 bood het project Rainboweconomy een stimulans aan nieuwkomers om een eigen zaak te beginnen als zelfstandige, wat nadien uitmondde in de oprichting van de coöperatie Micro-Marché. Ook de activiteitencoöperatie Debu(u)t, later opgegaan in de organisatie Job Yourself, vindt hier haar wortels. In diezelfde periode liep ook een opleiding keukenmedewerker. In 2006 startte MIRA, een mediacampagne over gemengde culturen op de arbeidsmarkt, om zo de kansen op werk voor moslima’s te verhogen.

Vakantie doet wonderen

Parallel met de activiteiten in Brussel werd in de Vlaamse Ardennen gestart met De Kleppe, een vakantiecentrum voor mensen in armoede, met een beperking of nood aan zorgen. Het voormalige klooster in Everbeek-Beneden is gelegen in een groene omgeving, ideaal om met precaire doelgroepen uit Brussel af en toe te kunnen verademen. Het vakantiecentrum is het hele jaar rond open. De ontvangst, begeleiding en catering gebeurt al 15 jaar door vrijwilligers. In 2014-2016 werd het gebouw gerenoveerd tot een volledig toegankelijk vakantieverblijf voor 49 personen. De Kleppe legde op die manier de grondstenen voor de eerste vorm van zorgtoerisme in Vlaanderen.