Missie, visie, waarden

Missie

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, al dan niet in partnerschap met anderen en/of zij die door de mazen van het net vallen.

Visie

Kwetsbare mensen trekken vaak naar grote steden. Daar zijn veel voorzieningen, ze kunnen er anoniem leven, ze hopen er op solidariteit. Maar het leven is er vaak hard. In Brussel leeft 1 op 3 inwoners onder de armoedegrens, voor kinderen ligt dit percentage nog hoger.

 • De Overmolen ontwikkelt en verankert lokale projecten om deze Brusselaars meer kansen te geven in het leven. Elkeen verdient immers kansen om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. We realiseren onder meer huisvesting en nieuwe vormen van samenwonen en samen werken, met respect voor verschillende culturele waarden.
 • De Overmolen is een autonome vzw en met een sterk team van bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers, en medewerkers die werkervaring opdoen. Om onze projecten te realiseren, doen we zoveel mogelijk een beroep op overheidsfinanciering, maar ook op eigen inkomsten en steun uit privéfondsen.
 • De Overmolen heeft een unieke plaats in de Brusselse en Vlaamse social-profitsector en is niet beperkt tot een bepaald domein of sector. We willen ook anderen inspireren, en engageren ons in nationale en internationale bewegingen om samen oplossingen te zoeken voor samenlevingsproblemen.

Waarden

 • Durf:
  Wij willen die uitdagingen aanpakken die anderen nog niet (op deze manier) behandelen.
 • Originaliteit:
  Wij bieden oplossingen aan vanuit nieuwe invalshoeken, met een ander perspectief en met een ander verloop.
 • Duurzaamheid:
  Wij kiezen voor oplossingen die de kwaliteit en de waardigheid van mensen en organisaties structureel een andere richting geeft.
 • Respect:
  We geloven dat iedereen kwaliteiten heeft en dat we die beter tot uiting kunnen laten komen door samen te werken.
 • Solidariteit:
  Wij stellen ons op als bondgenoten van degene voor wie we werken en zijn betrokken bij degenen met wie we werken.</li