Sint-Jorissite

Oud schoolgebouw in hartje Brussel dat is omgevormd tot een heel diverse ruimte voor co-working en cohousing, met een centrale open ruimte en een stadstuin

In de Cellebroersstraat 16 werken zeven organisaties en wonen 17 personen. De totale oppervlakte voor wonen en werken bedraagt 11.700 m2 .

  • In Samenhuizen wonen 17 bewoners met of zonder een verstandelijke beperking, mensen met het syndroom van Korsakov en een aantal ouderen. Bewoners die professionele begeleiding nodig hebben, krijgen die van vzw De Lork en vzw De Lariks.
  • In de kleuterschool van de Sint-Jorisbasisschool komen elke weekdag 175 kleuters naar school.
  • Buitenschoolse opvang De Buiteling vangt elke dag na school tot 60 kinderen op.
  • Pag-asa biedt opvang en begeleiding voor slachtoffers van mensenhandel.
  • Indivo organiseert vrijetijdsactiviteiten voor personen met beperkingen.
  • De Overmolen heeft er haar kantoren en beheert de site.
  • Het Rode Kruis opent er in 2018 een nieuw donorcentrum.
  • Odisee organiseert er voor haar studenten de opleidingen bachelor lager onderwijs en plastische opvoeding.
  • In 2018 begint de renovatie van elf studio’s voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel en studenten. De eerste bewoners kunnen in 2019 hun intrek nemen.