Job@uBuntu

Job@uBuntu brengt jobs naar de juiste mensen

Shockerende cijfers

Stel: je hebt Afrikaanse roots en je zoekt werk. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Werkloosheid treft mensen van Afrikaanse herkomst drie tot vier keer vaker dan gemiddeld. En dat terwijl ze vaak hooggeschoold zijn. Ze nemen dan ook vaker jobs aan onder hun niveau. Die indruk leefde al lang bij de Afrikaanse gemeenschap. Een studie van de Koning Boudewijnstichting uit 2017 bevestigde dat.

Job@uBuntu wil een antwoord bieden op dat probleem. Het project wil de werkzoekenden van Afrikaanse origine, arbeidsbemiddelingsinstanties en werkgevers in Brussel dichter bij elkaar brengen.

Luisteren, dialoog en oriënteren

Kennen ze elkaar niet? Waar zitten de problemen? Job@uBuntu bracht de obstakels in kaart en deed aanbevelingen in een veelgelezen brochure. Arbeidsbemiddelingsinstanties luisterden. Ze bekijken nu samen met Job@uBuntu hoe ze die aanbevelingen concreet te maken.

Samenwerking

Ook werkgevers willen het talent in de Afrikaanse gemeenschap te ontdekken. Job@uBuntu organiseert voor hen kennismakingsdagen. Zo zien ze de Brusselse werkelijkheid door een andere, Afrikaanse bril.

Daarnaast timmert Job@uBuntu aan een werkgeversplatform om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te kunnen brengen. Die werkzoekenden moeten natuurlijk goed onthaald worden. Een diversiteitstraining over de situatie van mensen met Afrikaanse origine moet daarvoor zorgen. Die is nu in ontwikkeling.

Structurele verandering

Er is structurele verandering nodig. Daarvoor moet de politiek stappen doen. Als lid van de Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme was Job@uBuntu actief betrokken bij het opstellen van de actiepunten van het Brussels antiracisme- en antidiscriminatieplan. Projectcoördinator Billy Kalonji werd ook uitgenodigd om politici toe te spreken in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Job@uBuntu empowert ook werkzoekenden van Afrikaanse herkomst. Ze krijgen begeleiding én ze nemen het heft in eigen handen. Zeker de ambassadeurs. Die krijgen niet alleen ondersteuning, ze geven die ook aan andere werkzoekenden. Ze gaan ook mee op ontmoeting met werkgevers of arbeidsbemiddelingsinstellingen.

Succes

Er vallen ook positieve geluiden te horen op de arbeidsmarkt. Er zijn rolmodellen, werknemers van Afrikaanse herkomst die goed terecht zijn gekomen. Job@uBuntu wil hun verhaal verspreiden om anderen te inspireren.

Door die constante dialoog met alle spelers wil Job@uBuntu ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt aan elke werknemer, niet alleen Afro-descendenten, de kansen biedt die hij of zij verdient.

ID-kit Job@uBuntu

 • Project dat werkzoekenden van Afrikaanse herkomst en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengt
 • Actief in Brussel en Vlaanderen
 • Ontstaan in 2018
 • Begeleidt 30 werkzoekenden van Afrikaanse origine
 • Helpt 15 werkgevers talent in de Afrikaanse gemeenschap te ontdekken
 • Ondersteunt arbeidsbemiddelingsinstanties om de doelgroep beter te bereiken
 • Creëert impact met een brochure met aanbevelingen.

Job@uBuntu innoveert

ESF projectomschijving

Innov’Afro is een sociaal innovatieproject dat met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds de kloof wil verkleinen tussen Afro-Belgische werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Via een design thinking traject met doelgroep, arbeidsbemiddelaars en werkgevers trachten we een dienstverlening te ontwikkelen die de noden van werkzoekenden en werkgevers invult, en brengen we beide partijen in verbinding.

Het doel van de dienstverlening is wederzijds begrip vergroten en de werkloosheid bij Afro-Belgische burgers verkleinen. We willen ook dat zij die werk vinden, het werk kunnen houden en op een zinvolle manier hun carrière kunnen uitbouwen.

In de eerste fase brengen we noden en barrières in kaart van Afro-Belgische werkzoekenden, en zoeken we hefbomen waarop de dienstverlening verder kan uitgebouwd worden. Vervolgens co-creëren we een prototype en testen we de dienstverlening met toekomstige gebruikers.

Partners

Afrikaanse gemeenschap

 • Change ASBL (stichtend lid)
 • Mozayika (stichtend lid)
 • Moja (stichtend lid)
 • Collectif « Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations »
 • Mwinda Kitoko

Werkgevers

 • Unizo
 • VBO
 • HR Lab

Arbeidsbemiddelingsinstanties

 • Actiris
 • Tracé Brussel
 • VDAB
 • JES Brussel
 • InBrussel

Andere organisaties

 • Brussel Economie en Werkgelegenheid
 • ESF Vlaanderen – AMIF
 • Integratiepact
 • Unia
 • Fontana Design
 • Bruxelles Formation
 • Internationaal Comité
 • Share – Forum van migranten

Contact

Billy Kalonji: billy.kalonji@job-ubuntu.be

Omar Ba: omar.ba@job-ubuntu.be

www.job-ubuntu.be


Deze website kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse Overheid