CO-KOT BXL

Bouw van elf sociale studio’s voor studenten en jonge nieuwkomers

Een nieuwe manier van samenwonen

Begin 2016 startte op de Sint-Jorissite het bijzondere cohousing-project Samenhuizen. Er werden acht appartementen, vier studio’s en een grote gemeenschappelijke ruimte gerenoveerd, met op de grote binnenkoer ook een stadstuintje. Naast enkele jongeren en senioren wonen er volwassenen met een verstandelijke beperking, een geheugenstoornis (syndroom van Korsakov) of een psychiatrische problematiek. Zij krijgen professionele ondersteuning van De Lork en De Lariks vzw, 7 dagen per week, 24 uur per dag. In geval van nood kunnen ook de senioren een beroep op doen op deze permanentie. Sinds begin 2017 wonen er zeventien bewoners.

CO-KOT BXL is een nieuw project op de zolderverdieping van het hoofdgebouw van de Sint-Jorissite. Er komen elf studio’s met mezzanine (26m2) voor jonge nieuwkomers en studenten. Naast de individuele studio’s komt er ook een gemeenschappelijke ruimte. Eén studio wordt volledig toegankelijk voor bewoners met een beperking.

Kwetsbare jongeren een warm thuis bieden? Dat kan met een gift! Vanaf 40 euro is die fiscaal aftrekbaar.

Bouw mee aan CO-KOT BXL

Benieuwd naar dit project? Bekijk dan zeker onderstaand filmpje over Samenhuizen.

Gelieve statistics, marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Waarom is dit een innovatief project?

Door de grote variatie aan betrokken organisaties en doelgroepen, groeide Samenhuizen uit tot een origineel en vernieuwend woonproject. Dat innovatieve karakter uit zich op verschillende vlakken.

 • De groeiende diversiteit in onze samenleving daagt haar uit om met z’n allen opnieuw te leren echt samen te leven. Onze gemeenschappelijke toekomst zit in de ontmoeting met elkaar, over culturen, generaties of persoonlijke situaties heen. Samenhuizen is een plek waar die toekomst vorm krijgt.
 • Samenhuizen kiest voor inclusie, waarbij iedereen omgaat met iedereen en waar kwetsbare mensen een plaats krijgen in de samenleving. Dit woonproject speelt in op de actuele trend van vermaatschappelijking van de zorg, waarbij mensen die zorg nodig hebben hun eigen leven in handen kunnen nemen, en daarvoor voldoende professionele en andere ondersteuning krijgen.
 • De Sint-Jorissite is een grote locatie in het centrum van Brussel. De gemeenschappelijke ruimtes kunnen zowel door de bewoners als door de buurt gebruikt worden. Zo kan Samenhuizen een katalysator worden voor de ontwikkeling van een zorgzame buurt.
 • Samenhuizen biedt kwetsbare mensen de kans om hun leven zelfstandig uit te bouwen.
  • Alle ruimtes zijn toegankelijk en aangepast voor mensen met een rolstoel of rollator.
  • Voor jonge nieuwkomers is het een belangrijke tussenstap van begeleid naar zelfstandig wonen.
  • Ook studenten met een beperking zijn welkom, wat uniek is in Brussel.
  • De Sint-Jorissite is de thuisbasis voor verschillende sociale organisaties. Het is een levendige microkosmos met veel interactie tussen bewoners en organisaties. Om die dynamiek nog aan te zwengelen, worden ook activiteiten met en voor de buurt georganiseerd.

Timing en budget

2016: ontwikkeling concept en plannen
oktober 2016: indiening dossier advies brandweer
april 2017: indiening dossier bouwvergunning
januari 2018: start werken
januari 2019: eerste bewoners

Kostprijs: 1,3 miljoen euro
Subsidies: 250.000 euro
Andere inkomsten: lening + renovatiepremies
Nog te zoeken fondsen: 314.000 euro

Partners

 • Minor-Ndako: toeleiding en begeleiding van jonge nieuwkomers
  selectie van studenten
 • Pag-asa: toeleiding en begeleiding van jonge nieuwkomers
  selectie van studenten
 • Kenniscentrum WWZ: ondersteuning van ontwikkeling woonconcept
 • Baita vzw: staat als sociaal verhuurkantoor in voor de huurcontracten
 • Brussels Gewest: subsidiëring
 • Vlaamse regering: subsidiëring
 • Architectenbureau: Stefan Van Moll
 • Odisee Hogeschool: toeleiding van studenten

Bouw je mee aan een warm nest voor kwetsbare jongeren? Dat kan via een gift op een projectrekening van de Koning Boudewijnstichting (met fiscaal attest). Het rekeningnummer is BE10 0000 0000 0404 met melding ***128/3024/00053***

Steun het project via de website van de Koning Boudewijnstichting:

Bouw mee aan CO-KOT BXL