’t Lakenhuis

Kantoorgebouw voor Nederlandstalige Brusselse organisaties in de welzijns- en gezondheidszorg

’t Lakenhuis werd in 2009 aangekocht. De naam verwijst niet alleen naar de straat waarin het gelegen is, maar staat ook symbool voor de warme opvang, hulp of steun waar elke organisatie in dit huis toe bijdraagt. De 1.400 m2 kantoorruimte werd eerst gerenoveerd en biedt sedert 2011 onderdak aan verschillende Nederlandstalige Brusselse welzijn- en gezondheidsorganisaties.

Dat al deze organisaties hetzelfde huis delen, is een stimulans om de krachten te bundelen en de kwaliteit van het welzijn, de woonzorg en de gezondheidszorg in het Brusselse sterk te verbeteren. In 2016 leidde dit tot een fusie van de drie organisaties Kenniscentrum Woonzorg, Vrijwilligerswerking Het Punt en de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR) in het nieuwe Kenniscentrum WWZ.

 • De Overmolen plant renovatiewerken aan gevel en dak en de plaatsing van nieuwe ramen.
 • Wie vergaderlokalen zoekt, kan daarvoor terecht in ’t Lakenhuis.

Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen.

Contact

Onze huurders

 • Kenniscentrum WWZ (Welzijn, Wonen, Zorg):
  zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners.
 • Huis van de Gezondheid:
  vergemakkelijkt de samenwerking en netwerking tussen Nederlandskundige organisaties en zorgverleners in Brussel, om de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor patiënten te verbeteren.
 • Home Info:
  is het centraal infopunt over alle residentiële voorzieningen voor ouderen in het Brusselse Gewest en is het Brussels meldpunt voor Ouderenmishandeling.
 • Mederi:
  is een netwerk van zelfstandige thuisverpleegkundigen, erkend als dienst thuisverpleging.