De Kleppe erkend als Groene Zorginitiatief

Naast zorgvakanties, sociale tewerkstelling en sociale therapie met boerderijdieren, is De Kleppe nu ook een erkend Groene Zorginitiatief. Hiermee is De kleppe één van de eerste erkende initiatieven binnen het nieuwe ministerieel besluit van 20 februari 2017.

De Kleppe is het toonbeeld van een inclusieve werking. Robin Ronsyn : ’Mensen die zelf nood hebben aan zorg en structuur, gaan binnen de werking ook zorg dragen voor anderen. De Kleppe wordt gedragen door een klein team en versterkt door 7 personen in een sociale tewerkstelling en meer dan 50 vrijwilligers waarvan enkele vanuit een kwetsbare achtergrond of met een beperking. In De Kleppe kijken we naar de mogelijkheden van de mensen want een beperking is er pas, als je het ook zo benoemd.’

Binnen de interne werking betrekt De Kleppe dikwijls personen die ergens anders niet altijd welkom zijn. Zo ook personen die niet sterk genoeg zijn voor een maatwerkbedrijf of reguliere sector, maar waarvan hun mogelijkheden onvoldoende zouden benut zijn in een dagcentrum. Tot nog toe is er echter geen financiële return hiervoor vanuit de overheid of de personen zelf. Door de erkenning als Groene zorginitiatief, wordt hier een kleine stap in de goede richting gezet. ‘Vanuit het systeem van de Persoonsvolgende financiering (PVF), zullen enkele personen met een mentale beperking en/of autisme terecht kunnen in De Kleppe voor hun dagbesteding. Deze mensen zullen ingeschakeld worden in de dagelijkse werking met de dieren en op het buitendomein. Hiervoor betalen deze mensen dan een kleine dagvergoeding vanuit hun persoonsvolgend budget.’, aldus Robin Ronsyn, coördinator van De Kleppe.

Er komen reeds enkele jongeren met een beperking naar De Kleppe om mee te draaien in de dagelijkse werking. Omdat dit project nog in de testfase zit is dit gratis, maar uiteraard komen hier wel kosten bij kijken. Kiwanis Zottegem steunde de opstart van dit project met een schenking van €3000.