Visie op armoede

De Overmolen werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Mensen in armoede worden niet gezien en erkend, geraken geïsoleerd en eenzaam.

De Overmolen wil hen terug valoriseren binnen het kader van wederkerigheid. Door mensen uit verschillende lagen van de bevolking, professioneel en vrijwillig, bij elkaar te brengen zodat ze iets kunnen betekenen voor elkaar. Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn.

De Overmolen gelooft in de uitbouw van gemeenschappen door samen te werken, te leven, te eten, te leren, te ontdekken,… zodat een ieder vanuit zijn/haar leven en capaciteiten kan bijdragen aan het geluk van zichzelf en de ander.