Stadstuin Sint-Joris

Wat gaan we doen?

De voormalige speelplaats op de Sint-Jorissite, Cellebroersstraat 16, omvormen tot een stadstuin opengesteld voor de bewoners van het project Samenhuizen, de buurt rond de Sint-Jorissite en de werknemers en vrijwilligers van de verschillende organisaties die op de school gevestigd zijn.

Hoe gaan we dit doen?

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de organisaties die met diverse doelgroepen werken (intercultureel, intergenerationeel en inclusief) steken de koppen bij elkaar om de noden en behoeften van hun achterban op elkaar af te stemmen.
Met behulp van een externe organisatie zal een participatief traject opgestart worden met leden van de stuurgroep, bewoners van het samenhuizenproject en vertegenwoordigers uit de omgeving van de St. Jorissite.

Wanneer gaan we dit doen?

In het najaar van 2015 zullen we een concept en het ontwerp uitwerken van de hele stadstuin. De uitvoering van deze plannen zal in verschillende fases gebeuren. Er zal  zo snel mogelijk opgestart worden met het niet-geasfalteerde gedeelte dat voor de appartementen ligt van het Samenhuizenproject en met het gedeelte langs de kant van de gemeenschappelijke ruimte, die de zonnige kant is. Langs straatkant, maar op de site, willen we een groene afscherming voorzien om de daar gelegen studio’s wat privacy te geven. Tegen de lente van 2016 willen we van dit stuk al een kleurrijk en geurig geheel maken. Voor de aanleg zullen we beroep doen op vrijwilligers die door de betrokken organisaties zullen gemobiliseerd worden en op medewerkers in het statuut van een werkervaringsproject.
De volgende fases zullen gepland worden in de tweede helft van 2016 en 2017.
Binnenkort zullen we de plannen van de stadstuin op onze website bekendmaken.

Waar dromen we van?

Deze tuin biedt perspectief om het samenleven en samenwonen op de site en in de buurt te faciliteren. We zouden graag creatief omgaan met eetbare (klim)planten, bakken, verrijdbare modulaire eenheden enzovoort. We dromen van een locatie waar bewoners en werknemers zich kunnen ontspannen, ontmoeten, waar kinderen en senioren gezamenlijke activiteiten kunnen doen, waar een kippenren is, konijnen, een serre, plek om te ravotten, en nog veel meer...

Wie zijn onze doelgroepen?

- Bewoners van de site:
1. Personen met een beperking
2. Personen met het syndroom van Korsakov
3. Anderen
- Organisaties op de St. Jorissite (St.Joris kleuterschool, Buitenschoolse opvang De Buiteling, PAG-ASA, Indivo, Odisee.
- Buurtbewoners en buurtorganisaties

Wil je meehelpen?

Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je meedenken en meewerken aan de uitvoering ervan? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Benieuwd naar de uitvoering?

Bekijk onze ideëen op Pinterest

Lees ook :
- Samenhuizen