Samenhuizen

Wat is Samenhuizen ?

Samenhuizen is een bijzonder cohousing-project op de St.Jorissite in Brussel, bestaande uit 22 woningen en gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes.

Onze visie

Als sociale projectontwikkelaar wil De Overmolen bij de ontwikkeling van haar projecten een weerspiegeling zijn van de kosmopolitische samenleving. Onze projecten zijn innovatief qua bereik en kunnen inspirerend werken voor andere organisaties en het beleid.

De invalshoek bij de ontwikkeling van dit project is de sterke overtuiging dat de toekomst van onze samenleving zit in een inclusieve benadering en het uitdagen van verschillende groepen om in de praktijk samen te leven.

Doelgroep

De  30 bewoners zijn senioren, mensen met een mentale beperking en een psychiatrische achtergrond, studenten, jong-volwassenen, niet-begeleide minderjarige asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. Er wordt een 24-uurs permanentie ver­ze­kerd voor de ondersteuning van de bewoners die onder begeleid en beschut wonen vallen, maar die ook ter beschikking is van senioren. Studenten en jongeren worden ingezet voor de ondersteuning van behoeftige bewoners voor boodschappen en andere activiteiten.

Onze activiteiten

Vzw De Overmolen treedt op als facilitator en beheerder van het activiteitengedeelte. In de gemeenschappelijke ruimte is plaats voor ontmoeting voor de bewoners, maar ook voor de organisatie van activiteiten van sitepartnes en derden. Daarnaast wordt een stille ruimte ingericht en een innovatieve bewonerstuin, met kleine dieren, een serre, een moestuin en ook cultuurelementen gemaakt uit recyclagemateriaal en een systeem voor regenwaterrecuperatie.

De Overmolen heeft een klusjesdienst en een thuiszorgdienst, bestaande uit mensen in een werkervaringsproject, die instaat voor onderhoud van gebouwen en tuin, en gezelschap en begeleiding van senioren en zieke mensen.

Onze partners

Organisatie Wat Taak binnen het project
Vzw Baita Sociaal verhuurkantoor Afsluiten contracten en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes.
Vzw Kenniscentrum Woonzorg Expertisecentrum ouderenvoorzieningen en thuiszorgcentrum Advies en financiële haalbaarheid
Vzw VPW Brussel centrum Parochiewerk Werving, selectie en begeleiding van bewoners uit hun specifieke doelgroep
Vzw Minor Ndako Opvang van niet-begeleide minderjarige asielzoekers
Vzw De Lork Opvang van mensen met een mentale beperking en psychiatrische problemen
Vzw PAG-ASA Opvang van slachtoffers van mensenhandel

 

Fasering

Samenhuizen bestaat uit twee fases. De eerste fase, waarbij 11 woningen afgewerkt worden, wordt eind 2015 afgerond. De tweede fase, bestaande uit 11 studio’s op de zolderafdeling wordt opgestart in 2015 en opgeleverd tegen september 2017.

Foto’s

  • Images
  • Images
  • Images

 

Lees ook :
- Nieuw leven op de Sint-Jorissite.