Onze realisaties

De Overmolen tracht, al vanaf haar ontstaan in 1992, de vinger aan de pols te houden van de hartslag van Brussel.
Wij proberen antwoorden te geven op wat leeft en wat gehoord wil worden in de grootstad hier en nu. In de loop van haar bestaan ontwikkelde de Overmolen heel wat projecten als antwoord op concrete noden.
Deze projecten groeiden stapsgewijs uit tot volwaardige organisaties, die wij hier graag voor u op een rijtje zetten.


Pag-Asa is ontstaan uit de nood om buitenlandse jongeren uit het prostitutienetwerk te halen. Pag-Asa biedt veilige opvang aan in een opvanghuis of een transitwoning en daarnaast ook begeleiding op maat (administratief, juridisch en psychosociaal). Indien gewenst helpt Pag-Asa ook bij vrijwillige terugkeer naar het vaderland. De doelgroep van Pag-Asa is ondertussen uitgebreid naar alle slachtoffers van mensenhandel, in de domeinen zoals prostitutie maar ook horeca, fruitpluk, huishoudpersoneel, bouw etc...

Vzw Lhiving biedt psychosociale hulp aan mensen met hiv of een andere chronische ernstige ziekte, die zich in een kansarme situatie bevinden, en aan hun gezin. Hun streefdoel is de gezondheid en het algemeen welzijn van de cliënt te verbeteren zodat deze zich op termijn zo zelfstandig mogelijk kan handhaven in de maatschappij en op een volwaardige manier kan participeren. Lhiving helpt hen bij het zoeken naar een aangepaste en betaalbare woonst en koppelt hieraan een al dan niet intensieve begeleiding. Hierbij gaan men altijd uit van de kracht van de mensen zelf.

Globe Aroma focust zich vooral op de doelgroep van gevluchte kunstenaars. Deze groep is vaak net door hun artistieke kritiek op hun moederland moeten vluchten.  in België hebben deze kunstenaars te weinig mogelijkheden om hun talenten verder te ontplooien. Globe Aroma biedt hen atelierruimte en creëert voor hen toonmomenten voor het grote publiek, zowel in Vlaanderen als Brussel. Daarnaast richten zij zich ook op de doelgroep van asielzoekers voor het aanbieden van een cultureel programma.

Minor-Ndako & Juna richten zich tot kinderen en jongeren die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Ze richten zich hierbij in het bijzonder tot de meest kwetsbaren onder hen.
Minor-Ndako & Juna wil jongeren uit alle windstreken weerbaar en sterker maken voor de toekomst. Zij bieden hen onderdak, zorg en begeleiding. Minor-Ndako & Juna wil een warm nest zijn voor kinderen en jongeren waar ze energie opdoen en kracht vinden om verder te gaan in het leven. Vaak wordt er om kinderen en jongeren te steunen ook actief begeleiding geboden in de gezinnen zelf.
Daarnaast sensibiliseren Minor-Ndako & Juna de samenleving en adviseren ze de overheid en het werkveld. Zij zetten initiatieven op om het beleid waar nodig in positieve zin bij te sturen.

Baita is een sociaal verhuurkantoor dat een groot arsenaal van woningen ter beschikking stelt voor verhuur aan sociale prijzen voor gezinnen met een laag inkomen. Daarnaast biedt het tewerkstellingskansen voor laaggeschoolden. Langdurig werkzoekenden kunnen hier opnieuw arbeidservaring opdoen, om zo meer kans te maken om ook op de reguliere arbeidsmarkt terug te kunnen instormen.

Job Yourself is een organisatie gegroeid uit DEBUuT dat op haar beurt is ontstaan als vervolg op het project ‘Rainbow Economy’, een project met als doel nieuwkomers experimenteerruimte aan te bieden om hun ondernemende vaardigheden te oefenen en verder vorm te geven. DEBUuT is een activiteitencoöperatie die ondernemerschap bij werkzoekenden prikkelt door leren, werken en netwerken met elkaar te combineren.

Micromarché is opgestart in 2009 in het hart van Brussel. Het is een creatief platform voor socio-economische, culturele en artistieke projecten. Hier worden creatieve ideëen ontwikkeld en onmiddelijk getest in direct contact met het Brusselse publiek. Hierbij ontstaat er automatisch een netwerk van relaties tussen verschillende sectoren.
Het is een kort circuit tussen de levendige sector van jonge creatieve initiatieven, tussen Brussel en haar toerisme op een unieke aangepaste locatie.

Relais de Ghoy is een boerderij ver weg van het stadsleven. Zij wil een pleisterplaats zijn voor kansarmen, uitgeslotenen, asielzoekers en thuislozen. Het doel is bewoners en gasten tot rust laten komen maar ook doorschakelen naar een nieuw persoonlijk project. De omgeving geeft hier de kans tot herbronning. Ver weg van de veeleisende, drukke en technologische samenleving. Het boerderijleven geeft structuur en dagbezigheid aan bewoners en gasten. Het omgaan met en zorgen voor planten en dieren heeft een positieve invloed.


Bewoners en gasten dragen ook zorg voor elkaar in de gemeenschap. Wat maakt dat ze leren verantwoordelijkheden op te nemen en zich in te zetten voor elkaar. Hun zelfredzaamheid wordt hiermee vergroot.