Job@uBuntu: een project dat werkgevers en Afrikaanse werkzoekenden dichter bij elkaar brengt.

Shockerende cijfers

In december 2017 kwam de Koning Boudewijnstichting naar buiten met een grootschalig onderzoek naar mensen met wortels in Congo, Rwanda en Burundi.

Dat Afrikaanse werkzoekenden het in Belgie moeilijk hebben op de arbeidsmarkt wisten we al, maar door nu over officiële cijfers te kunnen spreken, is het onderwerp gemakkelijker bespreekbaar. Werkloosheid bij mensen van Afrikaanse origine is drie tot vier maal hoger dan gemiddeld.

Luisteren, dialoog en oriënteren

Binnen het project Job@uBuntu gaan we ervan uit dat de werkgeverszijde en de kant van de structuren onvoldoende kennis heeft van de specifieke situatie van mensen van Afrikaanse origine. Anderzijds hebben veel Afrikaanse werkzoekenden te weinig kennis over de arbeidsmarkt, de verschillende bemiddelingsinstanties, begeleidingsmogelijkheden enzoverder.
Door beide groepen samen te brengen en elkaar beter te leren kennen kunnen we belangrijke stappen zetten om de kloof kleiner te maken.

Samenwerking

De Overmolen werkt voor de realisatie van dit project nauw samen met verenigingen van Afrikaanse Belgen (Change, Moja, Mozayika) en brengt door haar expertise van projectontwikkeling het project in een stroomversnelling. Ook bemiddelingsinstanties en grote structuren als Tracé Brussel, VDAB en VOKA werken mee in dit project.

Infopunt

We zijn ervan overtuigd dat het probleem van tewerkstelling in de Afrikaanse gemeenschappen kan aangepakt worden door een vernieuwende benadering. We geloven sterk in de oprichting van een infopunt die de brug kan leggen tussen de Afrikaanse werkzoekenden enerzijds en de structuren en werkgevers anderzijds. We zijn daarom hard op zoek naar mogelijkheden om dit infopunt op korte termijn vorm te geven.

Contact

Wilt u meer info over dit project of wil je het project mee vorm geven of financieren? Contacteer Billy Kalonji via Billy.kalonji@job-ubuntu.be

Bezoek onze nieuwe website : www.job-ubuntu.be

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse Overheid