Gezocht 2 geëngageerde bestuurder(s)/ster(s) De Overmolen

Onze organisatie

 

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners.

 

Onze waarden

 

Durf, originaliteit, duurzaamheid, respect en solidariteit.

 

Activiteiten van de Overmolen vzw

 

 • Patrimoniumbeheer voor eigen gebouwen en dat van derden.
 • Het ontwikkelen, in samenspraak met partners, van nieuwe initiatieven/projecten die een antwoord bieden voor mensen in armoede uit Brussel: Samenhuizen bis, Job@Ubuntu
 • Sociale tewerkstelling om de cirkel van armoede te doorbreken en perspectief te bieden aan laaggeschoolden en kansarmen. Deze tewerkstellingsmogelijkheden situeren zich in de bouwsector (klusjes), op vlak van onderhoud en in de zorg (complementaire thuiszorg).
 • Het toegankelijk vakantiehuis De Kleppe.

 

Geef onze toekomst mee vorm

 

De Overmolen heeft de voorbije vier jaar hard gewerkt aan het professionaliseren van haar werking en de verankering in het Brussels middenveldlandschap. We hebben de werking van ons vakantiecentrum De Kleppe gelanceerd, onze sociale economieprojecten uitgebreid en enkele nieuwe verbouwingsprojecten zitten in de steigers. Onze organisatie wil verder groeien en dynamiseren en wil zich daarom omringen met experten van verschillende domeinen. Wij hebben de ambitie om in Brussel pionier te zijn en nieuwe innovatieve projecten te ontwikkelen.

We zoeken geëngageerde personen met verschillende competenties, achtergronden en ervaringen. Herken je jezelf in één of meerdere van onderstaande omschrijvingen, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken.

 

Uw taken

 

 • Bepalen van de strategische doelstellingen van de vereniging.
 • Verzekeren van het voortbestaan van de vereniging
 • Delegeren van het dagelijks bestuur
 • Controleren van de middelen van de vzw en bestemmen
 • Goedkeuring van de plannen en budgetten
 • Controleren van de resultaten van de uitvoering van de strategie
 • Nagaan van het bestaan en de efficiëntie van de bestaande controlesystemen.
 • Gepaste maatregelen nemen om het goed functioneren te verzekeren.
 • Bezorgt jaarlijks de te bereiken objectieven aan de directeur en voorziet een evaluatie met de voorzitter en een bestuurder

 

Profielomschrijving

 

 • Je onderschrijft de visie, de missie en de kernwaarden van De Overmolen;
 • Je hebt een visie op actuele maatschappelijke uitdagingen in hoofdstedelijke contexten en informeert je over thema’s die met de missie van de organisatie verband houden;
 • Je bent een klankbord voor de directie en de organisatie;
 • Je bent een ‘trigger’ voor de directie en stimuleert tot het uitzetten van strategische lijnen op lange termijn en het ondernemen van nieuwe initiatieven;
 • Je kan mee ondersteuning bieden op inhoudelijk, organisatorisch, communicatief of financieel vlak;
 • Je bent een ambassadeur van de organisatie;
 • Je hebt een uitgebreid netwerk en je bent bereid om dit netwerk aan te spreken voor De Overmolen.

 

Bovenstaande competenties zijn te verwachten van de voltallige raad van bestuur, bestuurders hebben elk hun eigen expertise en knowhow en zijn complementair aan elkaar.

 

Wat verwachten we?

 • Voorbereiding van, deelname aan en opvolging van maximum 8 bestuurdersvergaderingen per jaar (30-40 uur per jaar).
 • Opvolging van 1 of meerdere thema’s, projecten, domeinen (30-40 uur/jaar).
 • Deelname aan activiteiten, ambassadeursactiviteiten (20 uur per jaar).
 • Een engagement van 4 jaar, waarnemingsperiode van 6 maand.

 

 

Wat bieden we?

 

 • Een uitdagende en stimulerende omgeving in een sociaal innovatieve organisatie, een uitgebreid netwerk.
 • Onkostenvergoeding voor transport
 • Opleidingskansen om het bestuurdersmandaat goed te kunnen uitoefenen.
 • Een aanspreekpersoon binnen de raad van bestuur die bepaalde zaken kan verduidelijken, uitleggen…
 • Een goed onthaal

 

Praktisch?

 

 • Sturen van kandidaturen tot 15/02/2019 bij vancoillie@deovermolen.be aan de hand van CV en motivatiebrief.
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en daarna met de raad van bestuur.