Categorie: Nieuws

Ontbijtactiviteit van Olivier : First-Aid

Elke eerste maandag van de maand organiseren we een ontbijt met de werknemers van De Overmolen. Telkens is een ander teamlid verantwoordelijk voor een originele activiteit. Deze maand was de beurt aan Olivier die sinds 5 maanden bij ons als administratief bediende werkt. Hij had besloten het nuttige aan het aangename te koppelen: een spoedcursus eerste hulp!

Met de spontane hulp van Kankan, toonde Olivier ons wat te doen indien een persoon zich verslikt – bijvoorbeeld tijdens het eten. Hij leerde ons ook te reanimeren als de eerste handelingen geen hulp bieden en de persoon het bewustzijn verliest. Na de eerste demonstratie verdeelden we ons in groepjes van twee en probeerden we het zelf uit. Olivier toonde ons vervolgens wat te doen wanneer het slachtoffer zwanger is. De demonstratie werd deze keer mogelijk gemaakt door onze directrice Sofie en Rebecca, een personeelslid van Kompanie@Home.

Herinneringsmoment voor Mark

Op dinsdag 10 april herdachten we Mark, een collega die ons veel te vroeg ontnomen is. Samen met de familie van Mark en collega’s van De Overmolen, Kompanie@Home en Pag-asa, dronken we een glas op het terras van Le Soleil, een café waar Mark heel graag kwam.

Mark werkte 11 jaar als secretariaatsmedewerker bij De Overmolen. In die functie nam hij het vermogensbeheer, personeelszaken en vele andere taken voor zijn rekening. Dankzij zijn jarenlange ervaring en zijn goede contacten bij interne en externe partners, was Mark een echte steunpilaar voor onze werking. Zijn professionele toewijding was opmerkelijk. Hij zette zich met hart en ziel in. Zijn keuze om in de sociale sector te werken was helemaal geen toeval: Mark wilde anderen helpen en deed dit op een voorbeeldige manier. Mark was een graag geziene persoon.

Als collega was hij een loyaal en joviaal mens, gedienstig en gemotiveerd om de andere teamleden te helpen en te ondersteunen. Voor Saïda was hij een coach, haar steun en toeverlaat op het werk. Mark was discreet in de goede zin van het woord, ernstig en ijverig.

Op persoonlijk vlak herinneren we ons vooral zijn passie voor sporten zoals voetbal en tennis. En ook zijn motor en auto, die hij met veel zorg onderhield. Als familiemens trachtte Mark zijn familie zo vaak mogelijk te zien en praatte regelmatig over hen.
Mark is nu al 2 jaar geleden van ons heengegaan, maar zijn herinnering blijft voor altijd in het geheugen gegrift van de collega’s die hem hebben gekend.

Schilderwerken in De Hovenier

Onze klusjesploeg draait op volle toeren!

Een team van vijf klusjesmannen nam vier nieuwe kantoren in De Hovenier onder handen. In drie weken tijd vervingen ze de vensterbanken en herschilderen niet minder dan 180 vierkante meter. Zo zijn deze kantoren klaar om nieuwe huurders te verwelkomen!

Interesse om jouw organisatie in De Hovenier te vestigen? Neem dan zeker contact op met info@deovermolen.be.

Een nieuwe aanwinst onder ons : Laurent

Op 18 februari 2018 kwam Laurent Gallet de Klusjesploeg vervoegen. Voordien werkte hij gedurende een jaar bij Project X, voornamelijk als timmerman, waar hij onder meer gyprocwanden plaatste en algemeen onderhoud deed. Helaas kon Laurent als gevolg van een motorongeval zijn contract daar niet afmaken en bleef 4 maanden aan bed gekluisterd. Toen hij opnieuw het werk kon hervatten, werd hij voor nog 5 maanden naar De Overmolen getransfereerd.

Laurent werkt even graag alleen als in groep, heeft geen enkel probleem met samenleven en samenwerken. Door met anderen samen te werken krijgt hij de kans zijn capaciteiten met de anderen te delen, elkaar te verbeteren en te helpen. Zijn leergierigheid en zin voor variatie zorgen ervoor dat hij zich voor alle soorten klussen interesseert. Het aanschouwen van een afgewerkte werf en een goed afgemaakte klus schenken hem een enorme voldoening.

Laurent is een sociaal persoon, legt makkelijk contacten en gaat graag uit met vrienden. Hij is gepassioneerd door voetbal, en leest in zijn vrije tijd graag biografieën over interessante persoonlijkheden.

Dringend : we zijn op zoek naar een vrijwillige leider voor de stadstuin

We zijn nog altijd op zoek naar iemand die zich wil bezighouden met de moestuin, gesitueerd op de Sint-Joris site. Aangezien de mooie dagen eraan komen, dringt het kiezen, voorbereiden en het planten van de zaadjes voor de lente zich op.

Heb je groene vingers en overtuigd van biologisch tuinieren? Heb je ook nog wat tijd over en zin om met kwetsbare personen aan de slag te gaan en hen te leren hoe ze groenten en kruiden kunnen kweken? Dan ben jij misschien de persoon die om de vacature vrijwilliger voor de stadstuin in te vullen. Lees hier de vacature.

De Kleppe erkend als Groene Zorginitiatief

Naast zorgvakanties, sociale tewerkstelling en sociale therapie met boerderijdieren, is De Kleppe nu ook een erkend Groene Zorginitiatief. Hiermee is De kleppe één van de eerste erkende initiatieven binnen het nieuwe ministerieel besluit van 20 februari 2017.

De Kleppe is het toonbeeld van een inclusieve werking. Robin Ronsyn : ’Mensen die zelf nood hebben aan zorg en structuur, gaan binnen de werking ook zorg dragen voor anderen. De Kleppe wordt gedragen door een klein team en versterkt door 7 personen in een sociale tewerkstelling en meer dan 50 vrijwilligers waarvan enkele vanuit een kwetsbare achtergrond of met een beperking. In De Kleppe kijken we naar de mogelijkheden van de mensen want een beperking is er pas, als je het ook zo benoemd.’

Binnen de interne werking betrekt De Kleppe dikwijls personen die ergens anders niet altijd welkom zijn. Zo ook personen die niet sterk genoeg zijn voor een maatwerkbedrijf of reguliere sector, maar waarvan hun mogelijkheden onvoldoende zouden benut zijn in een dagcentrum. Tot nog toe is er echter geen financiële return hiervoor vanuit de overheid of de personen zelf. Door de erkenning als Groene zorginitiatief, wordt hier een kleine stap in de goede richting gezet. ‘Vanuit het systeem van de Persoonsvolgende financiering (PVF), zullen enkele personen met een mentale beperking en/of autisme terecht kunnen in De Kleppe voor hun dagbesteding. Deze mensen zullen ingeschakeld worden in de dagelijkse werking met de dieren en op het buitendomein. Hiervoor betalen deze mensen dan een kleine dagvergoeding vanuit hun persoonsvolgend budget.’, aldus Robin Ronsyn, coördinator van De Kleppe.

Er komen reeds enkele jongeren met een beperking naar De Kleppe om mee te draaien in de dagelijkse werking. Omdat dit project nog in de testfase zit is dit gratis, maar uiteraard komen hier wel kosten bij kijken. Kiwanis Zottegem steunde de opstart van dit project met een schenking van €3000.

Onze documentaire is eindelijk online !

Herinneren jullie zich de documentaire die we gezien hebben op de avond naar aanleiding van 25 jaar De Overmolen? Welnu, vanaf heden kan je deze herbekijken of laten zien aan wie je maar wil !

Het filmpje werd namelijk op Youtube gezet. Het is zeer eenvoudig om te delen en anderen onze vzw, haar waarden en doelstellingen een beetje beter te leren kennen dankzij de knop “delen” onderaan rechts van de video. Daar zal een link verschijnen die je enkel hoeft te kopiëren en plakken waar je de video wil laten zien.

GEZOCHT : 2 nieuwe bestuurders (m/v) voor De Overmolen

De Overmolen heeft de voorbije drie jaar hard gewerkt aan het professionaliseren van haar werking en de verankering in het Brussels middenveldlandschap. We hebben de werking van ons vakantiecentrum De Kleppe opgestart, onze sociale economieprojecten uitgebreid en enkele nieuwe verbouwingsprojecten zitten in de pijplijn. Onze organisatie wil verder groeien en dynamiseren en wil zich daarom omringen met experten van verschillende domeinen. Wij hebben de ambitie om in Brussel pionier te zijn en nieuwe innovatieve projecten te ontwikkelen.

We zoeken geëngageerde personen met verschillende competenties, achtergronden en ervaringen. Herken je jezelf in één of meerdere van de beschrijvingen in de bijlage, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken.

Klik hier voor meer info

De Overmolen lanceert Nodoc-vriendelijk uithangbord

Een paar weken geleden werd onze zusterorganisatie Globe Aroma opgeschrikt door een imposante controle die uitmondde in het oppakken van 7 bezoekers, waarvan 2 personen naar het gesloten centrum 127bis werden overgeplaatst. De Overmolen wil met dit artikel haar medeleven getuigen aan de slachtoffers van deze actie, de individuen zelf, maar ook de organisatie, die er niet ongehavend uitkomt. Er ontstond een golf van solidariteit en er werden acties georganiseerd om de verontwaardiging te uiten. Ook andere Brusselse organisaties werden in de laatste maanden reeds met politiecontrole geconfronteerd, met als gevolg onrust onder de medewerkers, ontluikend wantrouwen, geen gevoel van veiligheid. De Overmolen publiceert mee de open brief die Globe Aroma schreef naar aanleiding van deze controle. Onze organisatie streeft ook naar ruimtes in de samenleving die een vrijhaven zijn en waar elke persoon zich veilig kan voelen. Daarom lanceren we ook een uithangbord voor onze huizen met het opschrift ‘maison ouverte aux no-docs / nodoc-vriendelijk huis / nodoc friendly’. Geïnteresseerde andere organisaties mogen zich aanmelden voor een ophangbord, die we kunnen personaliseren met eigen logo en kleuren.

Open brief van Globe Aroma

“Globe Aroma is een open kunstenhuis in het centrum van Brussel. Halfweg het kanaal en het toeristische centrum werken tientallen artiesten er dagelijks in een openhartige en veilige omgeving aan hun oeuvre. Door de samenwerking met Fedasil en het Klein Kasteeltje zijn de meeste kunstenaars die er actief zijn nieuwkomers in ons land. Het doel van de organisatie is duidelijk: via artistieke participatie bouwen we aan de integratie van nieuwkomers. We zijn al 15 jaar een partner van de overheid en realiseren mee het beleid van de Vlaamse regering, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel. Vluchtelingen en asielzoekers komen hier in contact met de Europese artistieke en culturele waarden. Ze bouwen bij ons een sociaal netwerk uit en leren omgaan met onze gewoontes en regels.

Deze regels moeten we als vzw ook respecteren. Onze middelen zijn beperkt en bestaan voornamelijk uit subsidies. Het is logisch dat de manier waarop we daarmee omgaan streng gecontroleerd wordt. Wie met gemeenschapsmiddelen werkt, moet zichzelf de hoogst mogelijke standaard opleggen. Bij ons geen zitpenningen, dure etentjes of plezierreisjes, maar een hardwerkend team van professionals en vrijwilligers. Onze rekeningen worden jaarlijks door drie verschillende overheden nagekeken en onze laatste jaarrekening (2016) kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank. Als open kunstenhuis doen we onze uiterste best om uit te blinken met een even open financieel beleid.

Op vrijdag 9 februari werd er in het kader van het Kanaalplan, dat strijdt tegen radicalisering en terrorisme, door verschillende diensten een multidisciplinaire controle gehouden. Deze keer ging de controle uit van de Federale overheid. Ook zij hebben natuurlijk het recht om onze boeken op te vragen en om na te kijken of er fouten werden gemaakt. Als dat zou blijken, zijn we de eerste om toe te geven dat er een rechtzetting dient te gebeuren. We wachten het fiscale onderzoek af, maar we zijn er gerust in dat hieruit zal blijken dat er bij ons geen strafbare feiten gebeuren.

En toch werden er 7 bezoekers opgepakt, waarvan er 2 werden overgebracht naar het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Een twintigtal agenten voerden een buitenproportionele controle uit. Zonder enige aanleiding werd iedereen, ook toevallige bezoekers, behandeld alsof ze criminelen waren. De agenten misbruikten hun macht, zowel fysiek als verbaal. In het totaal werden achttien mensen zonder enige reden een tijdlang van hun vrijheid beroofd. Collega’s werden op de grond geduwd en met de wapenstok bedreigd. De agenten hebben zich niet gelegitimeerd, noch hebben ze een proces verbaal achtergelaten. Naar aanleiding van deze vaststellingen werd een klacht ingediend bij het Comité P.

Onder de aanwezige mensen waren er personen die geen papieren hadden. Het is eigen aan het migratiebeleid dat er regelmatig artiesten te horen krijgen dat ze het grondgebied moeten verlaten. Sommigen doen dat, sommigen niet. Dat is hun eigen beslissing, maar van ons zullen ze in alle geval niet te horen krijgen dat er hier een rooskleurige toekomst op hen ligt te wachten. Het is echter niet onze taak noch onze bevoegdheid om de identiteit van onze bezoekers te controleren. Wij willen die taak ook niet. Dat past niet bij de filosofie van een open kunstenhuis en staat haaks op een visie die gebouwd is op vertrouwen.
Het is niet omdat mensen zonder papieren enkele uren per week in onze ‘creative safe haven’ spenderen, dat heel hun wereld plots een veilige plek wordt waarin ze zich comfortabel kunnen nestelen. Iedereen is het er bovendien over eens dat cultuurbeleving één van de meest efficiënte wapens blijft tegen de radicalisering die ook door het Kanaalplan bestreden wordt. En als er dan toch signalen zijn die daarop wijzen, dan zullen wij als eerste de bevoegde diensten contacteren.

Het is onze missie om mensen met artistieke ambities het beste in zichzelf te laten ontdekken. De ervaring die kunstenaars bij ons opdoen nemen ze mee in hun verdere leven, waar dat zich ook afspeelt. Voor artiesten zoals Gueladio Ba, Abdalla al Omari, Kito Sino, Hussein Rassim, Shilemeza Prins en vele anderen -die het statuut van vluchteling kregen en hier een succesvolle artistieke loopbaan uitbouwden- is Globe Aroma het startpunt van hun carrière in hun nieuwe vaderland. Andere kunstenaars zijn zich gedurende hun verblijf in Brussel blijven ontwikkelen. Daardoor keerden ze tenminste niet helemaal met lege handen terug naar hun land van herkomst. We hopen dat ze er daar goed gebruik van weten te maken en dat ze er mee voor zorgen dat er op termijn minder mensen genoodzaakt zijn om hier hun geluk te komen beproeven.

Iedereen blijft welkom bij Globe Aroma. De politie en sociale inspectie ook. Maar de veilige context die onze werking tot een voorbeeld van interculturaliteit en artistieke productie maakt, mag niet geschonden worden. Onze rechten en die van onze bezoekers moeten gerespecteerd worden. De respectloze wijze waarop deze controle werd uitgevoerd, is niet voor herhaling vatbaar. Niet in ons huis, en ook nergens anders in onze democratische rechtstaat in het hart van Europa.
Wij vragen u deze lijn te trekken.

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Bestuur van Globe Aroma