Het Lakenhuis

Deze site bevindt zich in de Lakensestraat 76 en biedt onderdak aan Nederlandstalige Brusselse organisaties die actief zijn op vlak van welzijn. Door deze partners samen te huisvesten komen we tegemoet aan een versnippering op de sociale kaart en kunnen deze organisaties hun krachten bundelen om zo met een sterkere werking naar buiten te komen opdat de kwaliteit van het welzijn van de Brusselaar, de woonzorg en de gezondheidszorg in het Brusselse sterk verbetert en een voorbeeld is voor anderen.

  • Het Lakenhuis
  • Het Lakenhuis
  • Het Lakenhuis
  • Het Lakenhuis
  • Het Lakenhuis
  • Het Lakenhuis

 

Dit zijn de organisaties die te vinden zijn in het Lakenhuis:

Brusselse Welzijns-en Gezondheidsraad

Wil het welzijnsaanbod toegankelijker maken voor elke burger in Brussel. Zij is een schakel tussen werkveld en het beleid, en zorgt ook voor dwarsverbindingen tussen actoren en sectoren, door procesbegeleiding, procesondersteuning, onderzoek en ontwikkelingsprogramma’s en ook gekend om het uitgeven van het jaarlijks Brussels Zakboekje.
(Link naar Brusselse Welzijns-en Gezondheidsraad)

Brussels Overleg Thuiszorg

Een koepelorganisatie die de kwaliteit van de thuiszorg wil verhogen voor hulpvrager en hulpgever. Hiervoor organiseren zij advies en infomeetings voor zijn leden en thuiszorgpartners.
(Link naar Brussels Overleg Thuiszorg (BOT))

Huis van de Gezondheid

Is een organisatie die de samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners wil vergemakkelijken om de toegang en de kwaliteit van  de gezondheidszorg voor patiënten te verbeteren die beroep willen doen op Nederlandskundige zorg in Brussel.
(Link naar Huis van de Gezondheid)

Het Punt

Het steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel.
(Link naar Het Punt)

Home Info

Een centraal informatiepunt wat betreft alle informatie over residentiële ouderenvoorzieningen in het Brussels gewest. Tevens ook het Brussels meldpunt voor Ouderenmishandeling.
(Link naar Home Info)

Kenniscentrum Woonzorg

De inhoudelijke draaischijf voor de ontwikkeling van de woonzorgzones en woonzorgconcepten in Brussel en draagt daarmee ook bij tot invulling van de programmatie van het Vlaams woonzorgdecreet.
(Link naar Kenniscentrum Woonzorg)

Mederi

Een erkende dienst Thuisverpleging een netwerk van zelfstandige praktijken van thuisverpleegkundigen, wil tevens belangenverdediger zijn voor zijn leden en toeleverancier van diensten.
(Link naar Mederi)