Missie en waarden

Missie

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, al dan niet in partnerschap met anderen en/of zij die door de mazen van het net vallen.

Waarden

Durf:
Wij willen die uitdagingen aanpakken die anderen nog niet (op deze manier) behandelen.

Originaliteit:
Wij bieden oplossingen aan vanuit een andere invalshoek, met een ander perspectief en met een ander verloop.

Duurzaamheid:
Wij kiezen voor die oplossingen die de kwaliteit en waardigheid van mensen en organisaties structureel een andere richting geeft.

Respect:
We geloven dat iedereen kwaliteiten heeft en dat we die beter tot uiting kunnen laten komen door samen te werken.

Solidariteit:
Wij stellen ons op als bondgenoten van degene voor wie we werken en zijn betrokken met wie we werken.